Mais 2017 Harku Vallavalitsuse alustatud arengukavade koostamise uus lähenemine (arengupeegel e-keskkonnas) on osutunud aeganõudvamaks esialgu eeldatust, siis ei ole uute arengukavadega veel valmis jõutud.

Arengukava 2018-2021 eelnõu avaliku väljapaneku tähtaeg on 13. märts 2018.

Muraste Kooli arengukava kehtestamine ning avaldamine kooli kodulehel toimub enne 2017/18 õppeaasta õppeperioodi lõppu.