Ootame oma meeskonda:

VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT/ERIPEDAGOOGI

Tööülesanded

 • Erivajadustega õpilaste toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas.
 • Erivajadustega õpilase psüühiliste protsesside hindamine.
 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, koostöise, motiveeriva, tunnustava  ja erivajadusi arvestava füüsilise ja vaimse õpikeskkonna loomine.
 • Õppeprotsessi koostamine vastavalt eritasemelistele õppekavadele.
 • Oma professionaalse teadmisega õpilaste ja vanemate nõustamine ning õpilase erivajadustest lähtuvalt vajadusel perede toetamine.
 • Kolleegide ja teiste koolitöötajate nõustamine õpilase erivajadustest lähtuvalt.
 • Oma töö analüüsimine.
 • Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine.

Nõudmised kandidaadile

 • Soovi pühendada oma aega ja oskusi erivajadustega lastele
 • Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse
 • Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada
 • Tahtmist areneda koos lastega
 • Usaldusväärsust ja algatusvõimet
 • Loomingulisust ning huvi maailma vastu
 • Eripedagoogilist kõrgharidust

Omalt poolt pakume

 • Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse
 • Toredat kooliperet
 • Hubast ja kaasaegset töökeskkonda
 • Isikliku arengu võimalusi
 • Väljakutseterohket tööd

 

Lisainformatsioon: Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus e-posti aadressil siiri.kaasik@murastekool.edu.ee.

2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste 6-klassiline Kool

Harku vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga

õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks. Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid Murastes tublisi maailmakodanikke julgustada ja toetada õppimises, oled meie kooliperre oodatud.