2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste 6-klassiline Kool

Harku vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga

õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks. Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid Murastes tublisi maailmakodanikke julgustada ja toetada õppimises, oled meie kooliperre oodatud.

Ootame oma meeskonda:

INGLISE KEELE ÕPETAJAT

MUUSIKAÕPETAJAT

ERIPEDAGOOGI

 

 Tööülesanded

* Õpilase arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning arvestades õppekavades seatud eesmärkidega

* Õpi – ja õpetamistegevuse kavandamine

* Õpikeskkonna kujundamine

* Süsteemselt õppimist toetava tagasiside rakendamine

* Oma töö analüüsimine

* Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine

 

Nõudmised kandidaadile

* Soovi pühendada oma aega ja oskusi lastele

* Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse

* Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada

* Tahtmist areneda koos lastega

* Usaldusväärsust ja algatusvõimet

* Loomingulisust ning huvi maailma vastu

* Õpetaja kvalifikatsioonitingimustele vastavust

 

Omalt poolt pakume

* Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse

* Väikest ja toredat kooliperet

* Hubast ja kaasaegset töökeskkonda

* Isikliku arengu võimalusi

* Väljakutseterohket tööd

 

Lisainformatsioon: Õpetajad alustavad tööd alates 21. august 2019. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 21.juuniks 2019 e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee

_________________________________________________

 

                                                                             

Tabasalu Ühisgümnaasium avab 2019/2020 õppeaastaks Murastes filiaali, kus viiakse läbi õppetöö 7. klassis.

Muraste filiaali võetakse osalise tööajaga tööle

 ÕPPEJUHT,

 

kes korraldab Muraste filiaali avamise, juhib õppetöö läbiviimist.

Eeldatakse õppejuhi kvalifikatsiooninõuetele vastavust.

Konkursil osalemiseks avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid (diplomid koos akadeemiliste tõenditega) esitada konkurss@tyg.edu.ee hiljemalt 10.06.2019.

_______________________________

 

TÜG Muraste filiaali võetakse osalise tööajaga tööle järgmiste ainete õpetajad:

Vene keel                      6 t/n            Inimeseõpetus              1 t/n

                                     Kunst                          1 t/n            Geograafia                    2 t/n

                                    Matemaatika                5 t/n            Projektõpe                    4 t/n

                                  Loodusõpetus               2 t/n            Kehaline kasvatus       4 t/n

                                  Eesti keel ja kirjandus   4 t/n           Ajalugu                          2 t/n

                                    Inglise keel                   8 t/n            Muusika                       1 t/n

Konkursil osalemiseks avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid (diplomid koos akadeemiliste tõenditega) esitada konkurss@tyg.edu.ee hiljemalt 14.06.2019.