2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste 6-klassiline Kool Harku vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks.
Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid Murastes tublisi maailmakodanikke julgustada ja toetada õppimises, oled meie kooliperre oodatud.
 
Ootame oma meeskonda:
 
INGLISE KEELE ÕPETAJAT
 
Tööülesanded
* Õpilase arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning arvestades õppekavades seatud eesmärkidega
* Õpi – ja õpetamistegevuse kavandamine
* Õpikeskkonna kujundamine
* Süsteemselt õppimist toetava tagasiside rakendamine
* Oma töö analüüsimine
* Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine
 
Nõudmised kandidaadile
* Soovi pühendada oma aega ja oskusi lastele
* Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse
* Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada
* Tahtmist areneda koos lastega
* Usaldusväärsust ja algatusvõimet
* Loomingulisust ning huvi maailma vastu
* Õpetaja kvalifikatsioonitingimustele vastavust
 
Omalt poolt pakume
* Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse
* Väikest ja toredat kooliperet
* Hubast ja kaasaegset töökeskkonda
* Isikliku arengu võimalusi
* Väljakutseterohket tööd
 
Lisainformatsioon: Õpetaja alustab tööd alates 21. august 2019. Kandideerimiseks palume esitada
sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 8. augustiks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee