Ootame oma meeskonda:

VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT/ERIPEDAGOOGI

Tööülesanded

 • Erivajadustega õpilaste toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas.
 • Erivajadustega õpilase psüühiliste protsesside hindamine.
 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, koostöise, motiveeriva, tunnustava  ja erivajadusi arvestava füüsilise ja vaimse õpikeskkonna loomine.
 • Õppeprotsessi koostamine vastavalt eritasemelistele õppekavadele.
 • Oma professionaalse teadmisega õpilaste ja vanemate nõustamine ning õpilase erivajadustest lähtuvalt vajadusel perede toetamine.
 • Kolleegide ja teiste koolitöötajate nõustamine õpilase erivajadustest lähtuvalt.
 • Oma töö analüüsimine.
 • Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine.

Nõudmised kandidaadile

 • Soovi pühendada oma aega ja oskusi erivajadustega lastele
 • Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse
 • Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada
 • Tahtmist areneda koos lastega
 • Usaldusväärsust ja algatusvõimet
 • Loomingulisust ning huvi maailma vastu
 • Eripedagoogilist kõrgharidust

Omalt poolt pakume

 • Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse
 • Toredat kooliperet
 • Hubast ja kaasaegset töökeskkonda
 • Isikliku arengu võimalusi
 • Väljakutseterohket tööd

 

Lisainformatsioon: Soovime, et väikeklassi õpetaja/eripedagoog alustab tööd 3. septembril. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 24. augustiks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.

2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste 6-klassiline Kool

Harku vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga

õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks. Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid Murastes tublisi maailmakodanikke julgustada ja toetada õppimises, oled meie kooliperre oodatud.

Ootame oma meeskonda:

KLASSIÕPETAJAT 

 

Tööülesanded

Õpilase arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning arvestades õppekavades seatud eesmärkidega

Õpi – ja õpetamistegevuse kavandamine

Õpikeskkonna kujundamine

Süsteemselt õppimist toetava tagasiside rakendamine

Oma töö analüüsimine

Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine

 

Nõudmised kandidaadile

Soovi pühendada oma aega ja oskusi lastele

Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse * Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada

Tahtmist areneda koos lastega

Usaldusväärsust ja algatusvõimet

Loomingulisust ning huvi maailma vastu * Pedagoogilist kõrgharidust

 

Omalt poolt pakume

Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse

Väikest ja toredat kooliperet

Hubast ja kaasaegset töökeskkonda

Isikliku arengu võimalusi

Väljakutseterohket tööd

 

Lisainformatsioon: Õpetajad alustavad tööd alates 21. august 2018. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 31. juuliks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.