Muraste Koolis tahame juurutuda väärtuspõhist juhtimist ehk kuidas on võimalik läbi väärtuste saavutada paremaid tulemusi, suhteid ja efektiivsust. Planeerime esimese õppeaasta jooksul kooliperega kokku leppida ühised väärtused, millest lähtuda eesmärkide saavutamisel.