Logopeed Anu Üleoja    anu.uleoja@murastekool.edu.ee

Meie koolis töötavad logopeedilised rühmad, kus töö toimub väikestes gruppides.

Logopeedi töö eesmärgiks on toetada õpilase kõne ja kommunikatiivsete oskuste (s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse) arengut. Logopeed aitab välja selgitada laste erivajadusi ning korraldab logopeedilist abi ja nõustamist.

 

 

Harku valla lastekaitse spetsialist, nõustaja Helve Keel

helve.keel@harku.ee

Vastavalt lapsele ja olukorrale saab erinevaid teenuseid ja toetusi pakkuda Harku vald. Teatud mahus on laste, noorte ja perede nõustamine ja teraapiateenused tasuta. Täpsema info saamiseks pöörduda lastekaitse spetsialisti poole.

 

Harku valla lastehoolekande lehekülg - http://www.harku.ee/lastehoolekanne