Head Harku valla koolieelikute vanemad!

 

Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, kui usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise ühele meie valla headest lasteaedadest. Olete kindlasti peres palju arutanud, milline võiks olla lapsele parim kool tarkusetee alustamiseks. 

Koolikohti jagab HALDO (elukohajärgse põhikooli määramine) selliselt, et oleks täidetud võimalikult paljude Harku valla lapsevanemate esimene koolieelistus.

Kui soovijaid on rohkem kohtadest, aitab valikut teha HALDO, lähtudes prioriteetidest - lapse elukohalähedusest ja ühest perest laste sooviga käia ühes ja samas koolis.    

HALDO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli, katsete korraldamine/või mitte korraldamine klassidesse jagamiseks on koolide otsustada.           

Loodetavasti mõistate, et esimese koolieelistuse soovi täitumine on tõenõolisem, kui taotlete lapsele kohta kodulähedasse kooli ja/või kooli, kus lapse õde/vend juba õpib.     

HALDOS saavad lapsevanemad esitada taotlusi ja muuta koolieelistusi kahes taotluste ringis.

HALDOS avatakse esimene taotluste ring 13. jaanuaril ja suletakse 15. veebruaril kell 16.00. Esimeses ringis laekunud taotluste alusel otsustakse klassikomplektide avamine koolides, kontrollitakse taotluste nõuete täitmist (lapse ja koolikohta taotleva vanema elukoht rahvastikuregistris 2016/17 aastavahetuse seisuga Harku vallas, õe/venna õppimine soovitud koolist).

HALDO jagab ära vanemate soovide ja prioriteetide alusel koolikohad, saadab elukohajärgse koolikoha määramise teated ja ootab lapsevanema vastust teadetele kümne kalendripäeva jooksul.  

Teine 1. klassi koolikohtade taotlemise/jagamise ring (esimeses ringiks vabaks jäänud kohtadele) avatakse HALDOS aprillis, sellest teavitatakse täpsemalt vallavalitsuse veebilehel. 

Koolikoha pakkumise vastuvõtmisega HALDOS  olete ühtlasi esitanud avalduse kooli direktorile lapse kooli vastuvõtmiseks. Edasise vajaliku info leiate juba kooli kodulehelt.    

Juhul, kui soovite  koolikoha vastuvõtmise avaldusest (peale selle esitamist HALDOS) mingil põhjusel loobuda (nt laps kandideeris edukalt mõnda katsetega kooli), palume sellest koheselt e-posti aadressile markus.metsaru@harku.ee teavitada – Teie lapsele määratud kohta võib teine veel kohata jäänud laps väga vajada.  

Alates 15. juunist võivad koolid vabaks jäänud kohtadele võtta ka lapsi väljastpoolt Harku valda.

Loodame, et HALDOS täidetud taotluse alusel suudame pakkuda lapsele arenguks Harku valla võimalustest ja Teie soovidest lähtuvat parimat koolikohta.

 

E-keskkonna HALDO tutvustuse leiad SIIT