« Tagasi

Korraline haldusjärelevalve 9.-11. juunini Muraste Koolis

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdid teostavad 9.-11. juunil 2020 Muraste Koolis haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle. Tegemist on planeeritud ning I ja II kooliastme koolitusloa tähtaja saabumisega seotud järelevalvega.

Meie koolis tehtavat järelevalvet juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Katrin Ohakas. (Katrin.Ohakas@hm.ee). Järelevalves vaadeldakse eelkõige, mil viisil kool koolitusloa taotlemisel esitatud dokumente oma tegevuses rakendab ning kas kool lähtub oma tegevuses kehtivatest nõuetest. Kool saab tagasisidet oma senisele tegevusele.

Järelevalve ametnikud ei kutsu juunis vestlusele juhuvalimiga valituid õpilasi ega ka nende vanemaid. Küll on võimalik kõikidel lapsevanematel ja õpilastel soovi korral vestelda järelvalvet läbiviidavate ametnikega, andes oma soovist eelnevalt teada. Oma soovist saab teada anda kuni 3. juunini telefonil 5687 0346 (Katrin Ohakas) või e-kirjaga Katrin.Ohakas@hm.ee.

Järelevalve ametnikud on ise kutsunud vestlema hoolekogu esindajad (eelkõige lapsevanemate esindajad hoolekogus), juhtkonnaliikmed, õpetajate esindajad ja koolipidaja esindajad.