2016/2017 õppeaasta eesmärgid: 
 
* Kooli visiooni tutvustamine ja juurutamine.
* Uue arenguvestluste süsteemi juurutamine.
* Kooli arengukava loomine.
* Kiusamisvastaste tegevuste arendamine.