Õppenõukogud ja otsused 2017/2018

 

Nr 1-5/1, 02. oktoober 2017

Õpiabirühmade avamine

         

Nr 1-5/2, 19. oktoober 2017

Kooli üldtööplaani täienduste kinnitamine

Kooli põhimääruse muudatuse kinnitamine

Kooli kodukorra muudatuse kinnitamine

Arenguvestluste korra kinnitamine

Uuele õpilasele XX paralleeli määramine

 

Nr 1-5/3, 30. november 2017

Nr 1-5/4, 15. jaanuar 2018

            HEV õpilaste toetusmeetmete rakendamine

Nr 1-5/5, 08. veebruar 2018

          Kooli hindamisjuhendi muutmine

Nr 1-5/6, 15. märts 2018

         Kooli arengukava 2018-2021 kinnitamine