Õppenõukogude päevakord ja otsused 2018/2019

Nr 1-5/1, 29.november 2018

         4.-6.klasside 1.trimestri õppetulemuste aruanne

         Õppekirjanduse tellimine

 

Nr 1-5/2, 17.jaanuar 2019

         1.-6.klasside 1.poolaasta õppetulemuste aruanne

         HEV õpilaste teotusmeetmete rakendamise tulemuslikuse hindamine

 

Nr 1-5/3, 14.märts 2019

         4.-6.klasside 2.trimestri õppetulemuste aruanne

         Isikuandmekaitse seaduse muudatustega ja töötervishoiuga seotud kooli dokumentide ja

         kordade kinnitamine

Otsustati: 

Kinnitada ning esitada Kooli hoolekogule kinnitamiseks:

  1. täiendused Muraste Kooli töökorralduse põhireeglite punktis 5.10-5.16, lisades andmetöötluse reeglid ning punktis 11.10-11.11, lisades töötajatele õiguse saada tervisepäevad (Lisa 1);
  2. Muraste Kooli andmekaitsetingimused (Lisa 2);
  3. Muraste Kooli filmimise ja pildistamise kord (Lisa 3).

 

 

Õppenõukogud ja otsused 2017/2018

Nr 1-5/1, 02. oktoober 2017

Õpiabirühmade avamine

         

Nr 1-5/2, 19. oktoober 2017

Kooli üldtööplaani täienduste kinnitamine

Kooli põhimääruse muudatuse kinnitamine

Kooli kodukorra muudatuse kinnitamine

Arenguvestluste korra kinnitamine

Uuele õpilasele XX paralleeli määramine

 

Nr 1-5/3, 30. november 2017

Nr 1-5/4, 15. jaanuar 2018

            HEV õpilaste toetusmeetmete rakendamine

Nr 1-5/5, 08. veebruar 2018

          Kooli hindamisjuhendi muutmine

Nr 1-5/6, 15. märts 2018

         Kooli arengukava 2018-2021 kinnitamine

Nr 1-5/7, 07. juuni 2018

         1.-6.klasside 2017/2018 õppeaasta õppetulemuste kinnitamine

Nr 1-5/8, 20. juuni 2018

         1.-6.klasside täiendava õppetöö lõpetamine

         Kooli õppekava muudatuste kinnitamine

 Nr 1-5/9, 31. august 2018

         Õppenõukogu protokollija valimine

         Kooli kodukorra arutamine, arvamuse avaldamine, vastu võtmine

         Üldtööplaani kinnitamine