Päevakava 

1. 8.30 - 9.15 õppetund
2. 9.25 - 10.10 õppetund
3. 10.20 - 11.05 õppetund
    õuevahetund
    1-3.klasside söögivahetund
4. 11.45 - 12.30 õppetund
    4.- 7. klasside söögivahetund
5. 12.50 - 13.35 õppetund
6. 13.45 - 14.30 õppetund
7. 14.40 - 15.30 õppetund, pikapäevarühm, ringitunnid
8. 16.00 päeva lõpp