Pikapäevarühmas on võimalik osaleda 1. ja 2.klasside õpilastel koolipäevadel 12.50-16.00.

Pikapäevarühmas osalema ootame eelkõige õpilasi, kes kasutavad koju jõudmiseks koolibusse.

 

Oodet pakub koolikokk igal koolipäeval:

* kell 13.35 (1-3.klass)

* kell 14.30 (4-7.klass)

 

Oote hind on 0,80 senti.