Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonas.

Esmane elektrooniline õpilaspilet on tasuta. 

Korduv elektrooniline õpilaspilet on tasuline.

 

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse kinnitamist.