Õppeaasta eesmärgid:

●      Motivatsioonisüsteemi loomine ja sidumine muutuva õpikäsituse elluviimisega

●      Õpetajate iganädalane lennupõhine õppetöö planeerimine
 
●      Õppimist toetava hindamissüsteemi täiendamine
 
●      Jagamiskultuuri juurutamine 
 
●      Andekatele  õpilastele motivatsioonisüsteemi loomine