Õppeaasta eesmärgid:

●      Kooli arengukava loomine

●      21. sajandi oskustele baseeruva hindamimudelite loomine koostöös Tallinna Ülikooli          Haridusinnovatsioonikeskusega

●      Sotsiaalse ja emotsionaalse õppeprogrammi „Samm sammult" juurutamine iganädalases väärtuskasvatustunnis

●      Õpilastele toetava õpikeskkonna loomine „"Rääkivad seinad" kujundamine kooli koridorides