2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste 6-klassiline Kool Harku vallas. Avasime uksed kolmele 1. klassile, kolmele 2. klassile, ühele 3. ja 4. klassile. Sügisel ja kevadel õpime ühel päeval nädalas õues, talvel rakendame perioodilist projektõpet. Tahame, et lapsed õpiksid tegelikkusele võimalikult sarnastes situatsioonides.