Lapsele koha taotlemiseks 2. - 6. klassi palume kontakteeruda õppejuhiga siiri.kaasik@murastekool.edu.ee või 6 299 294.

Muraste Koolis on klassi suuruseks üldjuhul 24 õpilast, v.a. 2.B ja 3.B klass, kus Hoolekogu otsusega on klassi suuruseks 25 õpilast.

Vabad kohad klassides (seisuga 25.11.2020)

1. klass 0
2. klass 1
3. klass 0
4. klass 1
5. klass 4
6. klass 12