2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste Kool Harku vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks. Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid Murastes tublisid maailmakodanikke õppimises julgustada ja toetada, oled oodatud meie kooliperre.

Kaasava hariduse paremaks korraldamiseks, otsime I kooliastme õpilaste toetamiseks

ABIÕPETAJAT

Tööülesanded

· õpetajale õppeprotsessis toeks olemine

· õpetaja juhendamisel õpilastega õppetunnis ja vajadusel individuaalselt töötamine

· õpetaja abistamine igapäevase õppetegevuse planeerimisel ja õpikeskkonna kujundamisel

Nõudmised kandidaadile

· Soov pühendada oma aega ja oskusi lastele

· Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada

· Usaldusväärsust ja algatusvõimet

· Tahtmist areneda koos lastega

· Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse

Omalt poolt pakume

· Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli arengusse

· Väikest ja toredat kooliperet

· Hubast ja kaasaegset töökeskkonda

· Isikliku arengu võimalusi

· Väljakutseterohket tööd

Lisainformatsioon: ABIÕPETAJA alustab tööd alates 8. jaanuarist 2018. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 15. detsembriks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.

 

 

VASTUVÕTULAUA TÖÖTAJA

Tööülesanded

Koolimaja peaukse avamine

Külastajate vastuvõtmine ning juhendamine

Garderoobis korra jälgimine ning vajadusel garderoobi korrastamine

Garderoobi jooksev koristamine koolipäeva vältel

Nõudmised kandidaadile

Abivalmidus ja sõbralikkus

Oskus suhelda lastega

Kohusetundlikus ja täpsus

Tähelepanelikkus

Omalt poolt pakume

Sõbralikku kooliperet

Hubast ja kaasaegset töökeskkonda

Lisainformatsioon: Vastuvõtulaua töötaja alustab tööd alates 8. jaanuarist 2018. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 15. detsembriks eposti aadressil merle.erjemin@murastekool.edu.ee.