Koolikoha taotlemine 2020/2021 õppeaastaks

 

Koolikohtade taotlemine 1. klassi 2021/2022 õppeaastaks toimub 18. jaanuar - 14. märts.

Juhend ARNO keskkonnas toimetamiseks on leitav Harku valla veebilehel https://www.harku.ee/arno.

Lisainfo Harku valla lasteaedade ja koolide kohta ning lasteaia- ja koolikoha taotlemise kohta on kättesaadavad Harku valla veebilehel https://www.harku.ee/koolid ja https://www.harku.ee/lasteaiad

Palume arvestada sellega, et programm on käivitamise järgus. Küsimuste  ja probleemide tekkimisel palume pöörduda Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi.Villand@harku.ee (tel 6 063 800) või haridusspetsialisti Reelika.Lohmus@harku.ee (tel 6 063 805) poole.

 

Head Harku valla koolieelikute vanemad!

Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, kui usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise ühele meie valla headest lasteaedadest. Olete kindlasti peres palju arutanud, milline võiks olla lapsele parim kool tarkusetee alustamiseks. 

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Harku Vallavalitsuse määrus nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"
Koolikohti jagab haldussüsteem ARNO (elukohajärgse põhikooli määramine). Elukohajärgse kooli määramisel on olulised asjaolud: 
õpilase elukoha lähedus koolile;
sama pere teiste laste õppimine samas koolis; 
võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.
ARNO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli.