Pikapäevarühma õpetajad Muraste koolis 2022/2023:

 

1.-3. klasside õpilastele mõeldud pikapäevarühma korraldab Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus.

Õpetajad:

Liina Karjahärm,  liina.karjaharm@huviringid.ee

Ave-Hedi Luik, avehedi@huviringid.ee

 

Pikapäevarühma kontakttelefon Muraste koolis on 58777723 

 

Pikapäevarühma päevakava Muraste koolis:

12.30 - 13.35 kogunemine pikapäevarühma (spordikompleksi 2. korrusel), puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas
13.35 - 13.50 oode
14.00 - 14.30 õueaeg
14.30 - 15.00 koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine, huviringidesse suunamine, vaiksed tegevused
15.00 - 16.00 mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek

 

Pikapäevarühma kuutasu on 10 eurot. Hind ei sisalda pikapäevatoitu.

 

Lähema info saamiseks palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee