Järelevalve
 
Teenistuslikku järelevalvet teostab:
 
Harku Vallavalitus
 
 
 
infosekretär 600 38 48
 
 
 
Haldusjärelevalvet teostab:
 
Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu
 
 
 
infotelefon 735 0222
 
 
 
Andmekaitsespetsialist
 
Harku valla andmekaitsespetsialist (Liina Sepp liina.sepp@harku.ee, tel 5556 9605)
 
 
infotelefon 600 3848; 5696 9899
 
Kooli andmekaitsealane kontaktisik on Annika Tammik
 
infotelefon 5887 6265
 
 
 
Kasulikud viited: 
 
Päästeamet
www.rescue.ee, tel: 628 2000
 
Terviseamet
www.terviseamet.ee, tel: 694 3500
 
Tööinspektsioon
www.ti.ee, tel: 626 9400
 
Keeleinspektsioon
www.keeleinsp.ee, tel: 626 3346