Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonas.

Elektrooniline õpilaspilet

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse kinnitamist.