Õppeaasta üldeesmärgid 2022/2023: 

 

  • Õppimine on mõtestatud ja tähendusrikas
  • Õpilaste ja õpetajate vaimne, sotsiaalne ja füüsiline heaolu
  • Õpetajate koostöö ja lõiming
  • Õpetajate profesionaalne areng