Muraste Kool toetab igakülgselt õpilaste arengut ja loob tingimused, et neist kujuneksid õnnelikud inimesed. Koolipere annab endast parima, et õpilastest kasvaksid terved, vastutustundlikud ja elus hästi toimetulevad inimesed, kes austavad ennast ja teisi.

  • Lapse arengut Muraste Koolis toetavad enesest teadlikud (st adekvaatset minapilti omavad) ja pühendunud õpetajad, kes aitavad õpilastel luua seoseid õpitu ja reaalse elu vahel.
  • Muraste Kool on avatud ja arenev kool, mis tegeleb järjepidevalt õppekava sisulise arendusega olles avatud uutele lähenemistele ja võimalustele.
  • Asukohast lähtuvalt pööratakse Muraste Kooli õppetegevuses erilist rõhku ümbritsevale füüsilisele, vaimsele ja sotsiokultuurilisele keskkonnale, selle väärtustamisele, hoidmisele ja selle jätkusuutliku arengu tagamisele.