Muraste Kooli logo loomise lugu


2013. aastal hakati planeerima Muraste koolimaja. Aktiivsed kogukonnaliikmed ja lapsevanemad mõtisklesid, millisena nad uut kooli näha sooviksid. Tulemuseks saadi neli märksõna: looduskeskkond, rahvuslik- ja multikultuur, terved eluviisid ja koostöö. Neid väärtusi silmas pidades alustas Muraste Kool oma esimest õppeaastat septmbris 2015.

2016. aasta jaanuaris/veebruaris korraldatud projektõppe käigus oli kõikidel õpilastel võimalik kuue teema hulgast valida välja ka koolilogo loomise projekt. Sellesse gruppi kuulunud lapsed said astuda disaineri kingadesse ning loovalt ja suurelt mõeldes kujundada oma koolile silmapaistev logo. Laste valminud töid kaunistasid Muraste Külaseltsi lillemotiivid, päike, vikerkaar ja loomulikult meie õuevahetunni elurõõmsad tegevused.  Kooli logo pidi sündima võidutööst, ent terviklikuma lahenduse leidmiseks, otsustasime laste häid mõtteid edasi arendada ning andsime võimaluse lastevanematel ja kogukonnaliikmetel koolilogo kujundamisel kaasa rääkida.

Viieteistkümne omanäolise logokavandi seast valisime välja sobivaima ehk meie märksõnu kõige paremini kandva logo, mille idee autoriks on Muraste Kooli endine lapsevanem Raigo Roosve.

Muraste Kooli logo kujutab endast eristuvat ja omanäoliselt kujundatud pildilist lahendust sõnast  KOOL. Noole suund sümboliseerib liikumist – suunata ja toetada õpilase usku avastama uusi teadmisi ning oskusi, kus laps koos teda toetavate täiskasvanutega teeks valikuid oma arenguvajadustest juhituna.  Meie pühendunud õpetajad on avatud uutele lähenemistele ja võimalustele õppetöö planeerimisel ja elluviimisel. 

Kaks omavahel seotud lilleõit sümboliseerivad laste, perede, õpetajate ja koolikogukonna vahel tiheda koostöö väärtustamist. Me tegutseme ühtses väärtusruumis, st osapooled on avatud, austavad, usaldusväärsed ja sallivad üksteise suhtes. Usume, et need märksõnad loovad õpilase jaoks turvalise, arengut soodustava ja koolirõõmu pakkuva õpikeskkonna.

Roheline värv kannab edasi meie koolitegevuste sidet looduse ja õuesolemisega ning elutervet suhtumist tunda rõõmu liikumisest.