Muraste Kooli hoolekogu laiendatud koosolek 16.01.2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 5/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 6/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 7/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 8/2019-2020

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1/2020-2021

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2/2020-2021

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 3/2020-2021

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4/2020-2021

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 1 Muraste Kooli põhimääruse muutmise eelnõu

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 2 Seletuskiri Muraste Kooli põhimääruse muutmise eelnõu juurde

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 3 TÜG Meriküla filiaali jätkamise otsuse eelnõu

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 4 HarkuVallavalitsus_Tilgu tee_1407

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 4_1 Tilgu_lisad

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 4_2 Hinnang Harku valla hariduse arenguplaanidele, august 2019,dr Maria Erss

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 5 Muraste Kooli hoolekogu seisukoht Harku Vallavolikogu otsuse eelnõule

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 6 Kooliteede pikkused

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 6_1 Küsitluse kokkuvõte  2017 jaanuar

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 6_2 küsitluse kokkuvõte 2019 november

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 2020-2021 Lisa 6_3 Küsitluse kokkuvõte  2020 november

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021 Lisa 1 Muraste Kooli värbamisjuhend

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021 Lisa 2 Väljavõte õppekavast_hindamise korralduse muudatused

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021 Lisa 3 Tagasisideküsitluste kokkuvõte

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021 Lisa 4 Tallinna Ülikooli ja HARNO uuringute kokkuvõtted

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021 Lisa 5 Muraste Kooli arengukohtade kokkuvõte 2021

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4.4/7 2020-2021 Lisa 6 Muraste Kooli palgajuhend

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-1/2 2021-2022

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-1/3 2021-2022

Muraste Kooli vanematekogu koosoleku protokoll nr 1-3/4 2021-2022

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1-1/5 2021-2022

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1-1/5 2021-2022 lisa 1 küsitluste tulemused

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1-1/5 2021-2022 lisa 2 Muraste Kooli õppekava muudatuste projekt

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1-1/5 2021-2022 lisa 3 Muraste Kooli kodukorra muudatuste projekt