Miks tahame Muraste Koolis projektõpet teha?

Projektõpe on õppeviis, mis aitab arendada üldpädevuste arengut. Õppekavas on suur rõhk asetatud sotsiaalsete oskuste saavutamisele. Traditsioonilises tunnis pigem ei toimu õpilaste vahel suhtlust ja õpilastele ei ole ka  võimalust tegutseda vastavalt oma huvidele. Samuti ei ole aega, et tegeleda huvipakkuva teemaga sügavuti.  Projektõppe käigus rühmades tegutsemine aitab kaasa sellele, et osataks teha koostööd ja lahendada elulisi probleeme – kasutades erinevates ainetes saadud faktiteadmisi. Projektõpe aitab kaasa kriitilise mõtlemise arengule, ettevõtlikkusele ja loovuse arendamisele.  

Elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Üheks väljakutseks saab koolides muutunud õpikäsituse juurutamine. Meie projektõpe on väike samm selle poole, et arendame õpilastel vajalikke 21. sajandi oskuseid.

Miks teeme huvipõhiseid gruppe?

Üheks meie kooli märksõnaks on koostöö. Projektõpe aitab leida uusi sõpru ja mitmeid kordi projektõpet läbinuna on juba peaaegu kõik lapsed koolist tuttavad. Lasteaia liitklassides, kus eriealised õppijad õpivad koos, on uuringud näidanud laste arengu kiiremat kulgu nii väiksematel kui ka suurematel. Vanemad lapsed võtavad nn õpetaja rolli ja läbi seletades jäävad neil endil tekst paremini meelde. Tähtsal kohal on laste iseseisev tegutsemine ja nooremate aitamine. Niiviisi õpivad lapsed austama teiste vajadusi, õpivad empaatiat ja ühiskonnas toimimist.

 

Lapsevanemate tagasiside projektõppe kohta õppeaastal 2015-2016 leiad SIIT.

Lapsevanemate tagasiside küsitluse tulemused Muraste Kooli arengukava sisendi ja projektõpe kohta õppeaastal 2016-2017 leiad SIIT.

Lapsevanemate tagasiside projektõppe kohta õppeaastal 2018-2019 leiad SIIT.