Muraste Kooli Sihtasutus

 

28. mail 2020 loodi Muraste kooli aktiivsete lastevanemate eestvedamisel Muraste Kooli Sihtasutus, mille põhieesmärgiks on Muraste Kooli õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine. Sihtasutuse tegevust kavandab vastavalt põhikirjas sätestatud põhimõtetele juhatus ja nõukogu, mis korraldab juhtimist ning teostab ka järelevalvet. Põhikirjaga on võimalik tutvuda siin.

Sihtasutuse meeskond on koostöös Muraste Kooli juhtkonnaga välja töötanud kolm koostöö põhialust:

  • Õpetajaskonna võimaluste avardamine, tunnustamine;
  • Õpilaskonna võimaluste laiendamine, tunnustamine;
  • Projektid loomaks ja toetamaks Muraste koolile laiemat haridusteed võimaldavaid lahendusi.

Sihtasutus toetab oma tegevusega Muraste kooli põhiväärtusi (http://murastekool.edu.ee/tervisemeeskond)    

Meeskond:

Juhatuse esimees: Katrin Krause

Juhatuse liige: Kaire Taberland

Nõukogu esimees: Andrus Saliste

Nõukogu liikmed: Veikko Toomere, Evelin Tiirik, Kaspar Hioväin (Sihtasutuse esindaja hoolekogus), Mart Eensalu

 

Loome koos kõige paremat kogukonnakooli!

 

Muraste Kooli Sihtasutus

Katrin Krause

Juhatuse esimees

E-post: sihtasutus@murastekool.edu.ee

Tel +372 5270732

 

Jälgi meie tegemisi Facebookis:

https://www.facebook.com/Muraste-Kooli-Sihtasutus-113067894753961/