« Назад

6. klassi lõpetajal on väärtused juba paigas

6. klassi lõpetajal on väärtused juba paigas

 

Märtsis ja aprillis toimusid 6a klassi õpilastel koolis lisaks tavapärasele õppetööle arutelu kohtumised sotsiaalpedagoogi ning klassijuhatajaga motivatsiooni ja väärtuste teemal. 

 

Motivatsiooni teemalisel kohtumisel oli põhirõhk suunatud õpimotivatsioonile - mis ajendab koolis käima ja õppima, mis hoopis õpimotivatsiooni pärsib. 

Motivatsiooni arutelu lõpuks joonistusid välja kaheksa asjaolu, mis toetasid või pärssisid motivatsiooni:

 

4 õpimotivatsiooni toetavat asjaolu:

  1. Mõõdukas huumor

  2. Enese proovilepanek

  3. Vanemate toetus ja kaasaelamine koolis toimuvale

  4. Väikesed õpirühmad

 

4 õpimotivatsiooni pärssivat asjaolu:

  1. Monotoonsed tunnid

  2. Pahatahtlikud kommentaarid 

  3. Tunni segajad

  4. Rohkelt hindelisi tegevusi koolis

 

Teine kohtumine meenutas rohkem töötoa formaati, kus õpilastel tuli esmalt kirjalikult paberile panna oma eeskujud, nad seejärel rühmitada, ning lõpuks igale rühmale leida iseloomulikke omadussõnu põhjendamaks, miks need inimesed, raamatu-või filmitegelased tema eeskujudeks on. Sellele järgnenud arutelus said õpilased teada fakti, et omadused, mida hindad teiste inimeste puhul, on tegelikult need, mida ka enda puhul oluliseks pead. Nii tuli enamasti välja, et kui õpilane pidas oluliseks omaduseks lahkust, siis pidasid kaaslased ka teda ennast lahkeks. Kokkuvõttes peeti lugu edasipüüdlikkest ja sõbralikest kaaslastest. Juuresolevast sõnapilvest leiab kõik nimetatud hinnatud  iseloomuomadused ja väärtused. 

 

Sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja võtsid kohtumised kokku järgmiste sõnadega: "Muraste Kooli kuuendas klassis õppival noorel inimesel on väljakujunenud väärtushinnangud ehk asjad, mida peetakse elus ja kaaslaste puhul tähtsaks, ning mille poole ise püüeldakse. Kindlasti libastuvad nad vahel oma väärtuste järgimisel nii täna kui ka homme, kuid baas on tugev ja oma vigadest osatakse õppida. Meil täiskasvanutena, on ikka põhiline tunda huvi ja näidata välja hoolivust oma noorte vastu, et nad ei peaks end üksikuna tundma ning tunneksid end jätkuvalt turvaliselt hoituna. "

6.a klassijuhataja õp.Merli Lindberg