Meie õpetajad

Muraste kooli õpetaja 

 • on avatud meelega ja koostöine 
 • on pühendunud ning valmis pidevaks arenguks 
 • kasutab õpetamisel  mitmekesiseid metoodikaid, sh õuesõpet ja aktiivõpet 
 • annab õpilasele sisukat ja toetavat tagasisidet 
 • on probleeme märkav ning  lahendustele orienteeritud

Meie kooli õpetaja peab tähtsaks 

 • sügavat ja tähenduslikku  õppimist
 • õpilaste õpi- ja koolirõõmu
 • õpilase individuaalsust 
 • õpilaste üldpädevuste arendamist
 • sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpet
 • kooli põhiväärtuseid: koostööd, vaimse ja füüsilise tervise hoidmist, looduse tundmaõppimist ja keskkonnasäästlikku eluviisi ning kultuursust 
Avaldatud 23.01.2023. Viimati muudetud 13.11.2023.