Programmid ja projektid

Tartu Ülikooli liikumislabori haridusuuendusprogrammi Liikuma Kutsuv Kool sihiks on, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Liikuma Kutsuva Kooli programm tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

Meile meeldib olla Liikuma Kutsuv Kool, sest väärtustame füüsilist ja vaimset tervist ning liikuda on mõnus!

Loe lisaks: https://www.liikumakutsuvkool.ee/link opens on new page 

Ülemaailmselt tuntud keskkonnaharidusprogramm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. 

Meile meeldib “Roheline kool”, sest me armastame loodust.

Loe lisaks: https://www.keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/roheline-koollink opens on new page 

 

 

2015. aastal liitusime VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille on tänaseks oma koolis ellu kutsunud pea 160 Eesti kooli. 

Lihtsate ja mänguliste võtete abil loob VEPA hoolivat ja toetavat õpikeskkonda, mis kujundab kohanemisvõimelisi, avatud ja üksteisega arvestavaid inimesi. Uuringud tõestavad, et VEPA Käitumisoskuste Mäng toetab õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust, mis aitab hoida laste vaimset tervist. Pikemas perspektiivis aitab VEPA ennetada sõltuvuste teket, psüühilisi häireid, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist teismeeas. VEPA aitab kaasa tervema ja turvalisema ühiskonna arengule. 

Meile meeldib VEPA, sest see on rahvusvaheliselt tunnustatud, tõenduspõhine ja ka lõbus.

Loe lisaks: https://www.vepa.ee/link opens on new page 

 

PRIA

EUROOPA LIIDU KOOLIKAVA

Muraste Kool osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.

PRIA toetusel on meil iga päev snäkivahetunnid terviseampsudega ning lõunasöögi kõrval tervislikud piimatooted.

Meile meeldib tervislik toit!

 

PRIA „Koolikava kaasnevate haridusmeetmete“ toetus

01.01.2023- 31.07.2023

Eesmärgiks on meie kooli  köögiviljaaia uuendamine ning viljapuuaia hooldustööd.

Tegevuse tulemusena jõuavad oma aias kasvanud  köögiviljad, maitsetaimed ning puuviljad meie õpilaste toidulauale. Lisaks saavad õpilased aias toimetades elulisi praktilisi oskusi.

Meile meeldib aias toimetada ja ise kasvatatud toitu süüa.

Alates 2016. aastast on kõik meie kooli klassid igal õppeaastal saanud õppida põnevates looduskeskustes, sest Keskkonnainvesteeringute Keskus on meie projekte toetanud.

Õppimine ehedas keskkonnas, juhendajateks oma ala asjatundjad, on suurepärane võimalus kogeda vahetult loodust ja looduse võlu.

Meile meeldib loodus, hoiame ja väärtustame seda.

 

Projekt “Tuulegeneraatorite rajamine Muraste kooli õuesõppe klassi juurde”

08.10.2021 - 07.04.2023

Projekti eesmärgiks oli tõsta Muraste kooli õpilaste, õpetajate ja kogukonna teadlikkust rohetehnoloogiatest ning suunata tähelepanu ressursse säästvale eluviisile. Projekti teostamisel kasutatati kooli paiknemisest tulenevat tuulepotentsiaali. Osteti ja paigaldati ning meteojaam, mille abil saab teha erinevaid mõõtmisi, 5.-6.klasside poisid ehitasid kasutatud materjalidest 4 erinevat tuulegeneraatorit ning uurisid nende efektiivsust, lisaks sai Muraste kool endale päris oma tuulegeneraatori, mis jääb tuuleenergia õppeobjektina edaspidigi kasutusse. 

Projekt viidi ellu Eesti riigi toetusega, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt rahastatava meetme “Kliima.7.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamine” kaudu.

Õppimine saadab meid kõiki kogu elu. Me õpime ja kogeme iga päev midagi uut. Õpetajad, kes igapäevaselt õpetamisega tegelevad, õpivad samuti- nii oma õpilastelt, kolleegidelt, koolituste käigus, lugedes, jälgides, katsetades.

Üks suurepärane võimalus õppimiseks on Erasmus+ programm. Ka meie kooli õpetajad on saanud Erasmus+ toel uusi teadmisi omandada, seniseid teadmisi kinnistada, silmaringi laiendada ja teiste maade õpetajatega kohtuda.

Meie senised edukad projektid:

2017. aasta  projekt „Õpime õues õpetama“ (2017-1-EE01- KA101-034813), üks õpetaja käis õpirändel Maltal.

2019. aasta projekt  „Õpi uut, saa kogemusi, jaga“ (2020-1-EE01-KA101-077855), neli õpetajat sai osa õpirändest Hispaanias ja Itaalias.

2022. aasta projekt  „Teel sügava õppimise poole“ (2022-1-EE01-KA122-SCH-000068773). Projekt andis 17-le meie kooli õpetajale võimaluse õppida ja töövarjutada Hispaanias, Küprosel, Soomes, Hollandis ja Itaalias.

Aastatel 2018- 2020 osalesime partnerina Eesti, Läti, Islandi ja Sloveenia ühisprojektis „Hob’s Adventure - Hands-on Biodiversity“.

Meile meeldib ennast arendada, et seeläbi oma tööd veelgi sisukamalt ja sügavamalt teha.

 

Täpsemalt meie projektidest Erasmus + raames leiate infot siit:

https://murastekool.edu.ee/et/erasmus-0

 

EUROOPA SOTSIAALFOND

Sügavat õppimist toetavate õpistrateegiate õpetamine ja rakendamine Muraste Koolis

01.12.2022 - 21.06.2023

Muraste kool on innovaatiline ja haridusuuenduslik kool, kus tahame õppida ja õpetada kaasagsetest neuroteadustest ja kognitiivpsühholoogiast lähtuvate tõhusate õpistrateegiate abil. 

Projektis osalevad Muraste kooli õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond ja teised kooli haridustöötajad.

Projekti raames

  • Õpime Tartu Forseliuse Kooli õpetajatelt tõhusate õpistrateegiate rakendamist ja õpetamist. Selleks osaleme 1.12.2022 koolitusel Tartu Forseliuse Koolis ning külastame sealseid ainetunde.
  • Loeme artikleid ja raamatuid, kuulame podcaste ja vaatame videosid, rakendame saadud tarkust oma ainetundides ning jagame mõtteid ja kogemusi õpiringides.
  • Küsime nõu ja õpime Tartu Forseliuse Kooli õpetajatelt 15.02.2023 Muraste koolis.
  • Muudame tõhusad õpistrateegiad ühiseks kultuuriks koos superviisori ja coachi Triin Vanaga 21.04.2023.
  • Kujundame plakatid ja trükime plakatid, mis aitavad meil tõhusaid õpistrateegiaid järjepidevalt rakendada.
  • Salvestame õpitu loovalt improteatri Ruutu10 töötoas.

 

 

Riigi Tugiteenuste Keskus+ sotsiaalfond

Projekt „Säästvate ja innovatiivsete tehnoloogiate õpetamine Muraste Koolis“ 01.11.2022 - 30.08.2023

Projektil on kaks suuremat eesmärki:

1.Anda õpilastele teadmisi ja oskusi päriseluliste endadisainitud tooteprojektide elluviimiseks, arendades nii õpilaste digipäedevusi ning suurendades ka õpetajate digioskusi .

2.Pöörata konkreetsemalt õpilaskonna, samuti kogukonna tähelepanu taastuvenergeetika võimaluste kasutamisele igapäevase energiavajaduse katmisel.

Projekti oodatavateks tulemusteks on:

1. Mitmekesised ja süvendatud õppimisvõimalused ja paranenud teadmised inseneeriast.

2. Tänapäevane ainetevaheline lõiming (STEAM).

3. Erinevate innovaatiliste lahenduste leidmine õppetöös ning erinevate praktiliste lahenduste läbimängimine (liikumisandurid, liikumisel helenduvad suunaviidad jpm).

 

 

 


 

 

 

Avaldatud 22.11.2022. Viimati muudetud 13.02.2024.