Kooli lugu ja väärtused

Muraste Kooli olulisemad väärtused

 

  • Looduskeskkond  –  Muraste Koolis peetakse tähtsaks looduse väärtustamist, pöörame erilist tähelepanu looduskeskkonna tundmaõppimisele ja hoidmisele ning iseenda tunnetamisele looduskeskkonna osana. Peame oluliseks kasutada õppekeskkonnana kooliümbrust ja kodukandi loodust.
  • Terved eluviisid - pöörame õppimises ja klassvälistes tegemistes tähelepanu õpilaste tervisekäitumise teadmiste ja oskuste väljakujunemise toetamisele. Muraste Koolis korraldatakse õpet nii, et see edendaks õpilaste vaimset ja füüsilist tervist ja aitaks kujuneda harmooniliseks isiksuseks.
  • Rahvuslik kultuur ja multikultuursus  –  Muraste Koolis mõistetakse ja väärtustatakse nii eesti kultuuri traditsioone kui kultuurilist mitmekesisust.
  • Koostöö - Muraste Kooli üks olulisemaid märksõnu. Mõistame, et õpilaste terviklik areng toimub kooli, kodu ja kogukonna koostöös, peame tähtsaks lapsevanemate ja kohaliku kogukonna panust kooliellu. Soovime õpilastes kujundada häid koostööoskusi läbi tänapäevaste õppemeetodite ja kooli- ning kogukonnaelus osaledes. Oleme õppiv organisatsioon.
Avaldatud 22.11.2022. Viimati muudetud 09.01.2023.