Kuidas me sanditamist au sees hoiame

Loomise kuupäev 13.11.2023

Esimesel kooli tegutsemise aastal jooksid neljandikud koolimajas marti; aastatega sai sellest tore traditsioon. Ka sellel aastal esines üks 4. klass 1.-3.klassidele oma vahva kavaga. Teist aastat järjest tähistame mardipäeva veelgi laiemalt - igast klassist valitakse üks grupp aktiivseid lapsi, kes õpivad selgeks mardipäeva kava ning esitavad selle ühele (loosiga tõmmatud) klassile. Enne mardipäeva käsitleti santimise kombeid mitmetes õppeainetes - eesti keeles uuriti mardipäeva traditsioone, muusikatunnis õpiti teemakohaseid laule, käsitöötunnis valmistati korralikke maske, inglise keele tunnis võrreldi Halloweeni kombeid mardipäeva omadega jne.

09.novembril kõndis koolimajas ringi kokku 115 marti - vahvalt tahmaseid, vuntside ning läkiläkidega sanditajaid. Sooviti mitmesugust õnne, pandi pererahvast rehkendamises proovile ning lauldi erinevaid mardilaule.

Hoiame sanditamist au sees!

Viimati muudetud 13.11.2023.